מחירון שירותי אחים ואחיות

מחיר שירותי אחות לילה להשגחה

– 85 שקל לשעה
– מינימום 8 שעות .
– המחיר לא כולל מע"מ.
– המחיר כולל נסיעות.
– תוספת שבת 10 שקל לשעה.

 

* מחיר אחות להשגחה ליום כנ"ל לגבי הלילה.

** מחיר שירותי אח פרטי לילה כנ"ל לגבי אחות

*** מחיר שירותי אח ליום כנ"ל.

 

מחיר שירותי אח או אחות לבדיקות

– 350-400 שקל לפני מע"מ. תלוי במיקום.
– המחיר כולל נסיעות.
– מחיר החלפת זונדה או קטטר 450 -550 לפני מע"מ. תלוי במיקום המחיר כולל נסיעות.